Про коледж

КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ утворений Наказом Міністерства освіти і науки України №487 від 18.04.2014 р., є структурним підрозділом Національної металургійної академії України (НМетАУ) без права юридичної особи і має назву "Коледж Національної металургійної академії України "(скорочено Коледж НМетАУ).
Коледж НМетАУ є навчальним закладом І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста відповідно до ліцензованих напрямків підготовки фахівців.
Коледж НМетАУ здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України, рішень Уряду, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, рішень Національної металургійної академії України.
Управління діяльністю Коледжу НМетАУ здійснює його директор.
Коледж НМетАУ розташований за адресою:
53210, місто Дніпропетровськ,
пр. Гагаріна, 4, Телефон (0562) 47-42-79. факс 47-18 -87.